Raptor Casino

PERSONVERNERKLÆRING

Versjon 1.1, datert 29. juni 2022.

1. HVEM ER VI?

Tekzia B.V (heretter kalt “Tekzia”, “selskapet”, “vi”, “oss” eller “vår”) er et selskap med registreringsnummer C77819 som er registrert på Fransche Bloemweg 4, Curacao. Henvisninger til “deg”, “din” eller “bruker” betyr heretter enhver person som bruker tjenesten som tilbys på dette nettstedet.

I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi håndterer din personlige informasjon og data. All personlig informasjon du gir oss gjennom din bruk av dette nettstedet eller gjennom bruk av kontoen din holdes av oss strengt konfidensielt.

Du kan kontakte oss via livechat eller ved å sende en e-post til [email protected].

2. HVORFOR SAMLER VI INN PERSONLIG DATA?

For å tilby deg tjenesten og registrere en konto på Raptor Casino, må vi samle inn data om din personlige identifikasjon. Når vi leverer tjenesten som du har registrert deg for, kan det også hende at vi må dele dataene dine med noen tredjeparts tjenesteleverandører. Når vi gjør dette, sørger vi for å etablere passende beskyttende tiltak for å sikre dine data.

Personopplysningene vi samler inn fra deg når du registrerer og bruker kontoen din på Raptor Casino, må stå i samsvar med våre juridiske forpliktelser, inkludert de som gjelder driften av lisensen vår utstedt av Malta Gaming Authority under dens forskrifter og retningslinjer. Og for å oppfylle våre forpliktelser knyttet til Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) og andre relevante myndigheter, når det er nødvendig å gjøre det, for å bistå i en eventuell politietterforskning. La oss anta at du unnlater å gi oss de nødvendige personopplysningene og/eller informasjon ved forespørsel, da vil vi måtte avslutte forholdet vårt til deg.

Bortsett fra å ha en juridisk forpliktelse til å samle inn dine personlige data og informasjon, har vi også en legitim interesse i å beskytte Raptor Casino mot misbruk og uredelig og/eller ulovlig aktivitet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, markedsføringsmisbruk, uredelige aktiviteter, hvitvasking av penger og/eller finansiering av terrorisme og sikkerhetsrisiko på nettet. Å samle inn dine personopplysninger vil gjøre at vi kan sørge for sikkerheten og tilgjengeligheten av tjenesten til nettstedet vårt.

Noen ganger kan det hende vi sender deg markedsføringskommunikasjon, men bare hvis du har godtatt tjenesten enten under registreringsprosessen eller ved å endre på kontoinnstillingene dine. Denne markedsføringskommunikasjonen vil hjelpe deg å holde deg oppdatert med de siste nyhetene om de nye spillene, produktene, bonusene, tilbudene og andre relaterte kampanjer. Du kan endre markedsføringspreferansene dine når som helst ved å enten endre disse innstillingene fra dine kontoinnstillinger, eller ved å avslutte abonnementet direkte fra markedsføringskommunikasjonen, eller ved å kontakte vårt kundesupportteam på livechat eller ved å sende en e-post til [email protected].

3. HVILKE KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

Kategoriene av personopplysninger som vi samler inn fra deg og behandler er:

Personlig identifikasjon og kommunikasjonsopplysninger blir samlet når du går gjennom registeringsprosessen for en Raptor Casino-konto. Dette inkluderer å samle inn dine opplysninger, for eksempel ditt fulle navn, fødselsdato, bostedsadresse og kommunikasjonsopplysninger, inkludert din e-postadresse og telefonnummer.

Dine personopplysninger og informasjon kan også samles inn på andre måter, for eksempel gjennom dokumentasjon eller data du oppgir etter forespørsel fra oss. Dokumenter leveres for det formål å bekrefte din identitet, alder, adresse og betalingverifisering. Vi kan imidlertid be om annen dokumentasjon fra deg som en del av våre juridiske og regulatoriske forpliktelser og for å opprettholde kontoen din hos oss.

Vi holder også oversikt over informasjonen om dine finansielle kontoer og noen aspekter av dine økonomiske transaksjoner gjennom din bruk av kontoen din på dette nettstedet. Vi registrerer dine pålogginger og besøk på dette nettstedet, for eksempel gjennom geolokaliseringsinformasjon, trafikkdata og weblogger, blant andre data. Videre blir alle livechatter og all e-postkorrespondanse med vårt kundestøtteteam registrert og vedlikeholdt for sikkerhets-, opplærings- og utdanningsformål.

Selv om vi ikke regelmessig samler inn spesielle kategorier av opplysninger, så kan vi motta slike opplysninger fra deg. For eksempel, hvis du informerer oss om at du har et gamblingproblem, vil vi behandle slik informasjon som helseinformasjon, og vi vil beskytte den.

4. INNSAMLING AV INFORMASJON FRA INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler for å samle inn informasjon som er overført til enheten din (datamaskin, mobil, nettbrett) av nettleseren din. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og å gi deg en overlegen opplevelse. Vi må motta ditt samtykke til å bruke de informasjonskapslene som ikke er essensielle for driften av nettstedet. Men når det gjelder de informasjonskapslene som er essensielle for at nettstedet skal fungere som det skal, er vi imidlertid ikke forpliktet til å spørre om ditt forutgående samtykke.

For mer informasjon om informasjonskapsler, vennligst les vår policy om informasjonskapsler.

5. HVORFOR BEHANDLER VI DATAENE DINE?

Vi samler inn og behandler personopplysningene dine av følgende grunner:

 • For å opprette, betjene og administrere kontoen din;
 • For å spille spill og utføre relevante aktiviteter relatert til spill;
 • For at vi kan utføre identifikasjons- og verifiseringssjekker om deg;
 • For at du kan spille og behandle betalinger på nettet;
 • For at vi kan overholde våre juridiske, lisensierende og regulatoriske krav, inkludert de som er relatert til databeskyttelse;
 • For å opprette brukerprofiler for risikovurderingsformål mot hvitvasking av penger. For å forhindre ulovlige bruk av nettstedet vårt, så må vi utføre profilering av brukerne våre og aktivitetene deres ved hjelp av automatiserte prosesser. Alle avgjørelser som blir tatt på grunnlag av disse profilene blir tatt av fysiske personer;
 • For å overvåke og spore transaksjoner for å forhindre svindel, unormale spillemønstre, hvitvasking av penger og/eller finansiering av terrorisme, inkludert å overføre personopplysninger til våre leverandører av betalingsbehandlingstjenester;
 • For å oppfylle våre forpliktelser med relevante myndigheter, inkludert å informere og hjelpe dem i potensielle etterforskninger av kriminell aktivitet, for eksempel etterforskning som er relatert til svindel, hvitvasking av penger og/eller finansiering av terror;
 • For markedsføringsformål, kun når du aktivt godtar å motta markedsføringsmateriale om nye spill, bonuser, tilbud og kampanjer. Du kan avmelde deg fra dette når som helst.

6. HVOR OPPBEVARER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi sørger for å ta alle nødvendige sikkerhets- og standardtiltak for å holde personopplysningene dine trygge. Serverne våre er fysisk lokalisert i EU, og de kan man bare få tilgang til online via krypterte forbindelser av autoriserte personer. For å følge den høyeste standard for sikkerhetspraksis bruker vi kun tredjepartsleverandører som følger et tilstrekkelig sikkerhetsnivå som ligner på vårt.

Vi kan også lagre dine personlige data innen vår gruppe av selskaper. Disse kan være plassert utenfor EØS, men vi vil fremdeles sikre at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass og at personopplysningene dine alltid er beskyttet. For eksempel ved å ha på plass standard kontraktsklausuler i henhold til EU-kommisjonen.

7. HVEM DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

Personopplysningene dine kan også bli utvekslet med visse tredjepartsleverandører for å kunne utføre følgende prosesser og tilby tjenesten vår til deg:

 • Betalingsbehandling;
 • Markedsføring, der ditt samtykke ble innhentet;
 • For antisvindel, anti-hvitvasking og/eller bekjempelse av finansiering av terrorisme
 • Andre behandlingsansvarlige
 • Felles behandlingsansvarlige; og
 • Databehandlere

En liste over tredjepartsleverandører vil bli delt med deg ved forespørsel.

Vær oppmerksom på at vi kan bli bedt om å utlevere dine personlige opplysninger til slike tredjeparts tjenesteleverandører for å oppfylle våre regulatoriske forpliktelser og legitime interesser.

Sjekker for antisvindel, anti-hvitvasking av penger og bekjempelse av finansiering av terrorisme brukes til å bekrefte dine personlige opplysninger. Dette gjøres elektronisk ved å matche dine opplysninger mot tredjeparts databaser for å vurdere om:

 • Du kan være en politisk eksponert person (PEP) eller nær tilknyttet en PEP.
 • Du er underlagt økonomiske sanksjoner.
 • Dine personlige opplysninger er nær eller samsvarer med personer som har negative mediaresultater.

Der slik informasjon blir forespurt av våre betalingsleverandører for svindelhenvendelser, vil vi gi personopplysningene på grunnlag av at forespørselen om informasjon enten skal beskytte dine rettigheter eller for en legitim interesse for å beskytte oss selv mot svindel.

Vi sørger for at dataoverføringer med tredjeparts tjenesteleverandører dekkes med passende avtaler og garantier som er på plass mellom behandlingsansvarlig (oss) og databehandleren (tredjeparten), i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Disse avtalene omfatter henvisninger til konfidensialitet, strenge behandlingsregler, sikkerhetsgarantier, krav om varsling om brudd, og hjelp til oss slik at dine rettigheter blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

I tilfelle en endring hos den behandlingsansvarlige, vil vi forsøke å informere deg om dette og den nye behandlingsansvarliges identitet, enten ved å kontakte deg direkte eller ved å legge til meldinger på dette nettstedet, eller via andre kommunikasjonsmetoder.

Vi er også forpliktet til å utlevere dine personopplysninger til relevante tilsynsmyndigheter for å oppfylle våre juridiske forpliktelser. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Malta Gaming Authority (MGA)
 • Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)
 • Sanctions Monitoring Board (SMB)
 • Andre relevante enheter innen rettshåndhevelse

Når vi deler informasjon med de relevante myndighetene, er vi forpliktet til å oppgi alle personlige opplysninger og dokumenter, betalings- og spilltransaksjonshistorikk, kommunikasjonshistorikk og andre opplysninger vi har om deg. Alle personopplysninger og poster, inkludert dokumentene, blir overført til den relevante myndigheten på en sikker måte, som foreskrevet av disse myndighetene, noe som er utenfor vår kontroll.

I tilfeller der vi er nødt til å levere dine personlige data til tredjepartsleverandører, for eksempel for markedsføringsformål, vil vi gi deg en spesifikk påmeldingsmulighet der ditt samtykke kreves for å overføre dataene dine til gjeldende tredjepartsleverandører. Disse markedsføringspartnerne er begrenset til å kun motta kontaktinformasjonen din, for eksempel din e-postadresse og/eller mobiltelefonnummer. Dette er kun når du samtykker i å motta markedsføringskommunikasjon. La oss si at du velger å trekke tilbake ditt samtykke til å motta markedsføringskommunikasjon, noe du kan gjøre når som helst. Da vil vi informere den aktuelle markedsføringspartneren om å slutte å sende deg markedsføringskommunikasjon når forespørselen din har blitt mottatt.

8. DATAOVERFØRING TIL TREDJELAND

Når vi deler personopplysningene dine med tredjepartsleverandører som ligger utenfor EØS, vil vi alltid sørge for en lignende grad av beskyttelse for å overføre personopplysningene dine. Vi overfører kun til land som anses å ha et tilstrekkelig nivå av databeskyttelsestiltak i forhold til EU-kommisjonen, og/eller å innfører standard kontraktsklausuler i tråd med EU-kommisjonen.

9. HVOR LENGE OPPBEVARER VI DATAENE DINE?

Vi er forpliktet til å beholde noen elementer av dine personopplysninger etter at kontoen din er avsluttet, i en maksimumsperiode på opptil 10 år, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser når det gjelder anti-hvitvasking og bekjempelse av finansiering av terrorisme.

Spesielt som følger:

 • I opptil ett (1) år fra siste kontoaktivitet: Detaljer om pålogginger og besøk på nettstedet, trafikkdata, nettlogger og kommunikasjon til og fra vårt kundestøtteteam;
 • I opptil fem (5) år fra siste kontoaktivitet: Personlige identifikasjonsdetaljer og dokumenter, kommunikasjonsopplysningene dine, kontaktinformasjon via nettstedet, enten via e-post, livechat eller andre medier;
 • I opptil ti (10) år fra den siste kontoaktiviteten din: Informasjon om finansielle kontoer og spilltransaksjoner.

Vi vil også lagre personopplysningene dine i lengre perioder hvis det kreves av relevante myndigheter. Dette gjelder spesielt i søksmål eller rettslige prosesser som du, de relevante myndighetene eller oss kan være en del av på grunn av vår tjenesteleveranse til deg.

Alle dine personopplysninger, detaljer, informasjon og dokumentasjon lagres trygt i henhold til denne personvernerklæringen.

10. DINE RETTIGHETER.

Du har retten til å:

 • få tilgang til dine personopplysninger og informasjon som vi har om deg;
 • be om retting av dine personopplysninger som du anser som ikke korrekte;
 • be om begrensning av behandling av dine personopplysninger;
 • be om sletting av dine personopplysninger;
 • sende inn en innvending om behandlingen av dine personopplysninger;
 • be om å eksportere dine personopplysninger og informasjon; og
 • bli informert om automatisert individuell beslutningstaking som vi bruker, inkludert risikoprofilering; og
 • til enhver tid å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger og informasjon, og å trekke tilbake ditt samtykke.

Dine rettigheter kan bare utøves i samsvar med loven. Dette kan innebære begrensninger på når du kan utøve disse rettighetene som er oppført ovenfor på grunn av lover som overgår personvernforordningen (GDPR). Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss på [email protected].

Du har også rett til å sende inn en klage til Office of the Information and Data Protection Commissioner på Malta ved å besøke nettstedet deres på https://idpc.org.mt/. Du kan også sende inn en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighet. Du finner kontaktinformasjonen deres ved å besøke dette nettstedet - https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

11. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen kan fra tid til annen endres. Eventuelle endringer vi gjør i fremtiden vil publiseres på denne siden på nettstedet vårt. Endringene trer i kraft fra publiseringsdato. Du kan be om de tidligere versjonene av personvernerklæringen ved å sende oss en e-post til [email protected].